Login

Maatwerk

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Technologie, maatschappij, economie en politiek hebben allemaal invloed op hoe een organisatie functioneert. Maar het is duidelijk dat er altijd sprake is van verandering. Dat maakt het lastig om opleidingen, trainingen en workshops op het gebied van managementinformatie te vinden die precies aansluiten bij de behoefte van de organisatie of afdeling. Startmomenten van opleidingen houden geen rekening met de planning van een organisatie. Maar tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat (bij)scholing voor veel medewerkers nodig is om als organisatie te kunnen ontwikkelen.

Daarom is een maatwerk (en dus aan de organisatie aangepast) opleidingstraject op het gebied van managementinformatie een efficiënte en effectieve oplossing.

Waarom een maatwerktraining?

Elke organisatie is in ontwikkeling. Maar het tempo en het domein waarin dat gebeurt, is per organisatie verschillend. Dat maakt het lastig om opleidingen, trainingen en workshops te vinden die precies aansluiten bij de behoefte van de organisatie / afdeling. Startmomenten van opleidingen houden geen rekening met de planning van een organisatie. Maar tegelijkertijd realiseert iedereen zich dat (bij)scholing voor veel medewerkers nodig is om te blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die de organisatie stelt. De (informatie) wereld om ons heen verandert. Technologie, maatschappij, politiek hebben allemaal invloed op de ontwikkelingen in de informatievoorziening. En de organisaties verwachten van de haar medewerkers dat zij deze veranderingen niet alleen op de voet volgen, maar daar ook op anticiperen en de juiste maatregelen en beslissingen nemen.

En dan is een cursus die over 5 maanden pas van start gaat niet handig. Om u te helpen bij het verkrijgen van competenties op die momenten waarop dit het meest relevant is, verzorgt SOD Next al haar opleidngsactiviteiten ook als maatwerktraining. De maatwerk trainingen van SOD Next kunnen ook bestaan uit assessments, profielmetingen, teambuilding of visievorming. De organisatie bepaalt zelf hoe de training eruit ziet.

Dus opleiden in de onderwerpen die voor u het meest relevant zijn op het moment dat dit voor u het meest relevant is. Met als bonus ook nog aangepast aan de specifieke eigenschappen van uw organisatie!

Voordelen van maatwerk

Op maat gemaakt: De opdrachtgever kan alle eisen en wensen in de training laten opnemen. Specifieke werkwijzen of interne richtlijnen nemen we  mee in het lesprogramma. De training sluit dus altijd aan bij de ontwikkelingen.

Lagere kosten: De kosten per medewerker liggen lager dan bij individuele inschrijvingen voor workshops, korte cursussen of reguliere opleidingen.

Tijdsbesparing: De deelnemers verspillen geen tijd en geld met reizen naar de externe leslocatie.

Variabele cursustijden: De organisatie bepaalt zelf de lestijden. Avonden en weekenden zijn ook mogelijk.

Grote betrokkenheid: Met een incompanytraining laat de organisatie zien dat zij bereid is te investeren in haar medewerkers. Daarnaast verdwijnen drempels om actief aan de training deel te nemen. Omdat de training is afgestemd op de eigen organisatie is elke deelnemer ook specialist. De deelnemers voelen zich meer betrokken voelen bij de lessen omdat de voorbeelden uit de eigen organisatie komen.

Snel resultaat: De organisatie bepaalt wanneer de training start, dus wachten op een startdatum van een training is niet nodig.

Teambuilding: Bij een training van een afdeling of team uit de organisatie wordt, bewust of onbewust, ook gewerkt aan de eenheid van het team.

Minder weerstanden: Bij een incompanytraining verdwijnt het gevoel van verplichting. De deelnemers zien een dergelijke training meer als onderdeel van het werk; weerstanden verdwijnen.

 

Werkwijze

In het voortraject staat de aansluiting van de training bij uw specifieke praktijksituatie centraal. In een gesprek gaan we in op de specifieke situatie en het gewenste onderwerp van de training. Aan de hand van de opleidingsbehoefte stelt een opleidingsmanager in samenspraak met een vakspecialist een concept opleidingsprogramma op. Hierin staan de onderwerpen, leerresultaat en werkwijze beschreven. Indien gewenst zal de docent voor aanvang van de training een bezoek brengen om het programma nog eens door te spreken om de maatwerk-component te optimaliseren.

Het is van belang om de juiste cursus voor de juiste mensen te verzorgen. Daarom heeft SOD-Opleidingen een workshop ontwikkeld waarbij wij een profiel van de deelnemers opstellen en deze relateren aan de trends en ontwikkelingen in het vakgebied. Aan de hand van de uitkomsten van deze workshop kunnen we het opleidingsprogramma  nog verder toespitsen op de behoefte van het team.

  

Download hier een factsheer voor een voorbeeld van de inzet van de DISC-methode inzet ten behoeve van maatwerktrainingen

 

Werkplek leren

Vaak is de noodzaak tot opleiden het gevolg van een verandering (of ontwikkeling) binnen de organisatie. Onze ervaring is dat tijdens dergelijke trajecten de medewerkers behoefte hebben aan begeleiding of een klankbord. Daarom heeft SOD Next een dienst, traCing, ontwikkeld dat de medewerkers helpt in het veranderingstraject en zorgt voor een verankering van de nieuwe competenties en werkmethodes, die voortkomen uit het opleidingstraject.

traCing

traCing is een nieuwe onderwijsvorm die coaching en onderwijs verenigt. Het speelt in op individuele opleidingsbehoeften en mogelijkheden, is goed in te passen in het normale werkritme, is goed meetbaar.

Met de inzet van een traCer wordt leren verweven met het normale werkproces. Deelnemers hebben gedurende een periode een coachent die hen vakinhoudelijk en intercollegiaal op de werkvloer doceert, begeleidt, motiveert en inspireert. De coachent is gedurende het opleidingstraject op vaste tijden op de werkvloer aanwezig. Daarnaast zijn er met de coachent afspraken over  traCing op afstand. traCing op de werkvloer en online traCing wisselen elkaar per week af. Dit geeft medewerkers de gelegenheid het geleerde te verwerken, terwijl zij toch (online) op de coachent terug kunnen vallen.

De traCert faciliteert gedurende het traject zowel het werken met en aan houdingsaspecten als ook meer vakinhoudelijke aspecten. De traCer moedigt deelnemers aan om de oude vertrouwde manier van werken in te wisselen voor een nieuwe manier. De context waarin dit gebeurt is veilig. Fouten kunnen en mogen worden gemaakt en worden gebruikt als sterke leermomenten. Hierdoor ontstaat meer beweging en is de deelnemer in staat om tot nieuwe inzichten en ervaringen te komen.

Meer informatie over traCing vindt u hier.

shutterstock 277000142 757 x 2

Nieuw: Klantgerichtheid in Informatiebeheer

U weet ongetwijfeld, uit eigen ervaring of via collega’s, dat de digitalisering van de informatiehuishouding zorgt voor verandering van de rol van de Div-medewerker. De omslag van analoog documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht en procesgericht beheer vraagt veel van DIV-medewerkers. Zij moeten de organisatie in om medewerkers in de primaire processen te gaan ondersteunen en adviseren in het digitaal en zaakgericht en procesgericht opbouwen van dossiers. Dit is een nieuwe rol die om andere kennis, vaardigheden en competenties vraagt.

GO opleidingen heeft de afgelopen jaren ervaren dat op dit vlak een grote uitdaging ligt. Om organisaties en Div-medewerkers te helpen bij deze transitie hebben wij een opleidingstraject ontwikkeld gericht op klantgerichtheid.

De cursus is speciaal ontwikkeld voor Div-medewerkers in een veranderende omgeving.  Het is een praktische cursus met een minimum aan theorie. De cursus richt zich primair op de competenties die nodig zijn om klantgericht te kunnen handelen. 

 

Opbouw van de cursus

Het programma is afhankelijk van de situatie van uw organisatie en/of team. We hebben een basisprogramma dat we aanpassen aan uw behoefte, eisen en wensen. Een 2-daage module vormt de vaste basis van het opleidingstraject. Indien relevant voegen we daar de optionele onderdelen aan toe.  

 

Lees verder....

 

 

Cases

Bekijk hier een kleine selectie van de maatwerktrajecten die we afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

Professionalisering van de afdeling

Coachenting in de praktijk

Op weg naar een digitale informatiehuishouding

Opleiden na een reorganisatie

 

Interesse? Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken via 070-3512380 of info@goopleidingen.nl

Volg ons op

Informatie aanvragen

Vraag hier informatie op maat aan of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Informatie aanvragen