Login

Over SOD Next

Vanaf 1 september 2016 neemt GO opleidingen de uitvoering van alle opleidingsactiviteiten over van SODNext. Meer informatie via de website. 


SOD Next ontwikkelt professionals én organisaties met slimme, innovatieve en flexibele opleidingsconcepten waarin informatiemanagement de verbindende factor is.

SOD Next biedt het complete antwoord op bedrijfsproces gerelateerde vraagstukken, waarbij wij met onze expertise en decennialange ervaring als gecertificeerd opleider in het informatiedomein de juiste voorwaarden scheppen voor een effectieve en efficiënte organisatie.

Dat doen wij vanuit drie kernwaarden:

*Superieure oplossing die past bij uw situatie

*Ontwikkelen van mensen is onze passie

*Doorgronden van uw vraag en werkelijke behoefte is het uitgangspunt

Onze omgeving verandert steeds sneller. Om voorop te lopen en bij te blijven moeten organisaties en hun medewerkers actief investeren in hun ontwikkeling. Niets doen betekent achteruitgang. Tegenwoordig is informatie een factor van betekenis voor organisaties. Informatie is eenvoudig en snel beschikbaar. Kennis, producten en werkprocessen verouderen hierdoor snel. Door deze ontwikkeling is goed informatiemanagement belangrijk.

Informatiemanagement raakt de hele organisatie en is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Informatiemanagement grijpt in op het gehele functioneren van de organisatie, daarom is er altijd een relatie met het bedrijfsproces en ICT.

De best passende oplossing

jongen uitkniprandMet een ruim aanbod aan erkende opleidingen (Mbo & Hbo), cursussen, workshops en trainingen biedt SOD Next flexibiliteit in opleidingstrajecten. Voeg daarbij ook de diversiteit aan lesmethoden (o.a. klassikaal onderwijs, werkplek leren, schriftelijke cursussen, e-learning, blended learning) en we kunnen altijd een traject aanbieden dat optimaal aansluit bij de ontwikkelingen en de behoefte van de organisatie.

Dit geldt voor zowel onze incompany- en maatwerktrainingen als individuele trajecten voor uw medewerkers.

Ons opleidingsaanbod voldoet aan hoge kwaliteitseisen en kan leiden tot een Hbo-diploma of Hbo-certificaten. Onze docenten zijn experts in hun vak en brengen hun kennis in uit hun dagelijkse praktijk.

Ontwikkelen van mensen is onze passie

header homeSOD Next zet net die stap extra om voor uw organisatie het optimale resultaat te bereiken. Wij zetten onze expertise en decennialange ervaring in het opleiden en ontwikkelen van mensen in een professionele omgeving in om de gewenste doelen te behalen.

Wij zetten die werkvormen in die het beste aansluiten bij uw behoefte en dus maximaal bijdragen aan de groei van uw organisatie, het team en de medewerker.

Het ontwikkelen van mensen staat altijd voorop. Daarom schenken wij veel aandacht aan de persoonlijke begeleiding van uw medewerkers. Voor, tijdens en na een maatwerktraining of een individueel opleidingstraject van een van uw medewerkers bieden we diverse vormen van begeleiding. Ook hier zoeken we naar de best passende oplossing. Of de begeleiding nu geboden wordt door een mentor , een e-coach of een coachent, wij doen er alles aan om het gewenste resultaat te behalen!

De vraag achter de vraag is het uitgangspunt 

hoofden met vraagtekens3Uw vraag is ons uitgangspunt. Sterker nog, we onderzoeken eerst of er niet een ‘vraag achter de vraag’ is. Een intakegesprek met een bijbehorende analyse van de situatie gerelateerd aan visie, strategie en ambitie is dan ook standaard bij incompany-  en maatwerktrainingen. Op die manier doorgronden wij de echte vraag van uw organisatie. De conclusies van de analyse vertalen wij in een opleidingsplan dat optimaal aansluit bij uw werkelijke behoefte.

Dit principe hanteren we ook bij deelname van uw medewerkers aan onze erkende opleidingen. Wij willen graag dat uw medewerkers de juiste opleiding kiezen die leidt tot verdere professionalisering én meerwaarde voor uw organisatie.

Missie

SOD-Opleidingen ontwikkelt professionals én organisaties met slimme, innovatieve en flexibele opleidingsconcepten met informatiemanagement als verbindende factor.

Kaderstelling

Informatiemanagement is een proces dat er voor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.

De voortschrijdende technologie en digitalisering zorgen ervoor dat informatie steeds beter en sneller beschikbaar is. Dit betekent dat we leven en werken in een tijdperk waarin kennis en producten steeds sneller verouderen, werkwijzen steeds vaker en sneller veranderen en organisaties en hun medewerkers zich constant moeten ontwikkelen.

Centraal in deze ontwikkeling staat Informatiemanagement, dat zorgt voor een doeltreffende en doelmatige invulling van de informatiebehoefte, ontstaan uit bedrijfsprocessen.

Onderwijsdoelen

De in het CROHO geregistreerde wettelijk erkende HBO opleiding Management van Informatie (isat nr. 34394) en senior medewerker informatievoorziening (isat nr. 80003) worden in samenwerking met Hogeschool SOD-Opleidingen aangeboden. De wettelijke erkenning houdt in dat de overheid (het Ministerie van Onderwijs) eisen stelt en de opleidingen hier ook op toetst. Dit heeft een positief effect op de kwaliteitsborging en de ontwikkeling van opleidingsactiviteiten.

Niet alleen de overheid stelt eisen aan de opleidingen, ook het werkveld vraagt om een up-to-date- opleiding waarin de nieuwste ontwikkelingen binnen de domeinen van Informatiemanagement, Bestuurskunde en ICT zijn opgenomen.

Om certificering te handhaven, de positie in het werkveld te versterken, hanteren wij de volgende onderwijsdoelen:

  • Aantrekkelijk onderwijs dat een duidelijke positie inneemt en uitstraling heeft binnen de informatiedienstverlening.
  • Flexibel onderwijs dat inspeelt op de diversiteit van de studenten, zodat ieder zijn eigen competentieprofiel kan ontwikkelen en aanvullen.
  • Doelmatig onderwijs dat studenten optimale mogelijkheden biedt zich te ontplooien en te kwalificeren.

NRTO 

nrtoSOD Next is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

SOD Next is gebonden aan de algemene voorwaarden en de gedragsregels zoals die door de NRTO zijn opgesteld. Je kunt deze hier bekijken.

Volg ons op

Informatie aanvragen

Vraag hier informatie op maat aan of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Informatie aanvragen